นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

  1. ท่านสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
  2. ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ มีค่าดำเนินการ 10% ของที่สั่ง
  3. บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านทางช่องทาง Facebook: พี่ชื่อเจฟ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ