กำลังบันทึกข้อมูล
E-book : 100 เรื่องราวประกันชีวิต เล่ม 1 (ebook)

E-book
100 เรื่องราวประกันชีวิต เล่ม 1 (ebook)

ผู้แต่ง : ชัยยะพัส อินจงกลรัศม์
หมวดหมู่ : พัฒนาตนเอง

ISBN : 9786165904308
จำนวนหน้า : 220 หน้า
จำนวนบท/ตอน : 55 บท/ตอน

วันที่จำหน่าย : 1 มิ.ย. 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มิ.ย. 2565

ราคา : 595.00 บาท


ตัวอย่าง 

  
100 เรื่องราวประกันชีวิต เล่ม 1 (ebook)

หนังสือเรื่อง "ร้อยเรื่องราวประกันชีวิต เล่ม 1"
เป็นการรวบรวมบทความที่ผมเขียนลงแฟนเพจ "พี่ชื่อเจฟ"
โดยทุกบทความมีภาพประกอบ ผมเห็นว่าบทความและ
ภาพประกอบ นอกจากจะเพิ่มความรู้ให้กับ พี่น้องตัวแทน
ประกันชีวิตแล้ว ยังสามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการพูดคุย
กับลูกค้า หรือขายไอเดียให้ลูกค้าเห็นภาพมากขึ้น ตัวแทน
สามารถใช้ภาพประกอบในหนังสือให้ลูกค้าดู เพื่อเริ่มต้น
ขายไอเดียประกันชีวิตก็ได้เช่นกัน

ในแต่ละภาพและบทความจะมีเนื้อหาที่หลากหลาย
บางบทความก็เป็นไอเดียในการนำเสนอเพื่อขายประกัน
ชีวิต บางบทความก็เป็นไอเดียในการตอบข้อโต้แย้ง เมื่อ
ตัวแทนอ่านหลายๆ รอบ และนำไปพูดคุยกับลูกค้า ไม่ว่าจะ
เป็นการเสนอขายหรือตอบข้อโต้แย้ง ตัวแทนจะมีทักษะ
เพิ่มมากขึ้น และแน่นอน ยอดขายเพิ่มขึ้น เนื้อหาที่เขียนใน
หนังสือเล่มนี้ก็ล้วนเป็นไอเดียการขายที่มีลูกศิษย์ ผู้ที่มา
เรียนกับผมทั้งแบบออฟไลน์ และ ออนไลน์ นำไปใช้แล้ว
เกิดผลลัพธ์ สร้างเบี้ยประกัน และติดคุณวุฒิ MDRT
มากมายหลายท่าน

ผมเขียนบทความพร้อมทำภาพประกอบเกือบทุกวัน
และปัจจุบันผมก็ยังคงเขียนอย่างต่อเนื่อง หากนำมารวมเล่ม
คงหนาหลายร้อยหน้า
ผู้อ่านที่ไม่ชอบอ่านอาจเห็นความหนาแล้วท้อใจ พาลไม่หยิบอ่าน ผมจึงได้แบ่งบทความเป็นเล่ม เล่มหนึ่งมีบทความราว 50 บทความ พร้อมภาพประกอบ
ซึ่งจากการคำนวนแล้ว เล่มไม่หนาเกินไป อ่านสบาย ถือสบาย ค่อยๆ เขียน ค่อยๆ ทำทยอยทำเป็นหนังสือให้
พี่น้องตัวแทนได้อ่านทบทวน พกพาไปที่ไหนก็ได้ หยิบอ่าน
สะดวก สร้างนิสัยการเป็นนักอ่านที่ดี ซึ่งเป็นหนึ่งใน
คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ
ส่วนท่านที่ไม่ชอบอ่าน ผมได้ทำหนังสือเป็นหนังสือ
เสียง (ออดิโอบุค) อีกด้วย ผมลงเสียงด้วยตัวเอง การฟัง
ออดิโอบุคมีข้อดีตรงที่คุณได้ฟังเสียงของผม ท่วงทำนอง
การพูด การใช้เสียงหนักเบา การเว้นจังหวะ ซึ่งทำให้คุณ
สามารถจดจำและนำไปพูดได้ทันที ออดิโอบุคจัดจำหน่ายที่
www.kunsue.com/shop
ผมหวังว่าบทความและรูปภาพในหนังสือจะเป็น
เครื่องมือสำคัญที่ช่วยพัฒนาแนวความคิด (Mindset) และ
ทักษะ (Skillset) ให้กับพี่น้องตัวแทนประกันชีวิตทุกท่านทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต สามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
และทำให้ทุกท่านที่อ่านหนังสือเล่มนี้บรรลุเป้าหมาย
ความฝันที่ตั้งใจไว้ครับ
โปรแกรมกุนซือประกัน (Beta) V.1
สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 พี่ชื่อเจฟ
นโยบายการจัดส่งสินค้า | นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ | นโยบายการคืนเงิน | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้